Detail Ludvig van Beethoven: Trojkoncert, Klav?rn? trio op. 1 / 3
V prosinci 2012 provedlo Trio Martin? Trojkoncert C dur se Symfonick?m orchestrem
hl. m?sta Prahy FOK pod taktovkou ??nsk?ho dirigenta Muhai Tanga.
MK 0808 Cena: 0Kč

Detail František BENDA (1709 - 1786): Sonáty pro housle a basso continuo
Sonáta a moll [L.III-127]
Sonáta B dur [L.III-130]
Sonáta F dur [L.III-63]
Sonáta e moll [L.III-59]
Sonáta F dur [L.III-66]
Sonáta D dur [L.III-25]
MK 0052 Cena: 199Kč

Detail Hainrich Ignaz Franz BIBER von Bibern (1644-1704):
Bohatost, vtipnost a ojedinělost hudebních nápadů českého skladatele H.I.F.Bibera spolu s jeho kompoziční dovedností i náročností sólových partů stále více udivují milovníci hudby.
MK 0031 Cena: 349Kč

Detail Jan Ladislav DUSÍK [Dussek] (1760-1812): Komorní hudba pro klavír
Objevná nahrávka, naznačující, že Dusík, obecně považovaný za skladatele klasicismu, byl jedním z prvních výrazných tvůrců nového stylu - romantismu.
MK 0020 Cena: 199Kč

Detail Jan Ladislav DUSÍK [Dussek] (1760-1812): Sonáty (C dur, fis moll, Tři progresivní sonáty op.67, F dur)
Dusík se ve své skladatelské tvorbě věnoval téměř výhradně svému nástroji - klavíru. Je autorem skladeb sólových, klavírních koncertů a komorních děl s klavírem. Ostatním žánrům se věnoval jen sporadicky.
MK 0046 Cena: 199Kč

Detail Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904): Koncert a moll, op.53, Romance f moll, op.11, Mazurek e moll, op.49
Kompletní nahrávka Dvořákových skladeb pro housle a orchestr se špičkovými mladými českými umělci v nastudování světoznámého dirigenta Jiřího Bělohlávka.
MK 0030 Cena: 199Kč

Detail DVOŘÁK (1841 - 1904): Krásné melodie
K Dvořákovu tzv. „slovanskému období“ vděčíme za řadu děl, jež patří dnes k nejoblíbenějším. Mezi ně patří Smyčcový kvartet "Slovanský", Mazurek i Klavírní trio "Dumky". Dvořákovy písňové cykly tvoří uzavřené tematické celky i přesto, že některé z písní zpopulárněly a žijí svým samostatným životem.

Mazurek e moll Op. 49
Klavírní trio e moll Op. 90 "Dumky"
Cigánské melodie Op. 55 (Adolf Heyduk)
Smyčcový kvartet Es dur Op. 51 "Slovanský"
Klavírní trio f moll Op. 65
Večerní písně Op. 31 (Vítězslav Hálek)
Vier Lieder Čtyři písně Op. 82
Smyčcový kvartet G dur Op. 106
Koncert a moll Op. 53
MK 0705 Cena: 179Kč

Detail Antonín, Johannes DVOŘÁK (1841 - 1904), BRAHMS (1833 - 1897): Cikánské písně
Pozoruhodné srovnání cikánských písní Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse se nabízí společně s dalšími, již méně známými písňovými cykly obou autorů ve vynikající interpretaci světoznámé mezzosopranistky Bernardy Fink za klavírní spolupráce mladého klavíristy Petra Jiříkovského.

Antonín DVOŘÁK
Cigánské melodie
Písně z Rukopisu královédvorského
Johannes BRAHMS
Zwei Gesänge für eine Altstimme mit Viola und Klavier / Dvě písně pro alt, violu a klavír
Fünf Lieder für Gesang und Klavier / Pět písní pro zpěv a klavír
Acht Zigeunerlieder / Osm cikánských písní

MK 0043 Cena: 269Kč

Detail Antonín DVOŘÁK (1841-1904): Písně
Toto jedinečné CD obsahuje většinou premiérové nahrávky písňových cyklů Antonína Dvořáka - tohoto "Schuberta české hudby" - cyklů, které jsou zcela neprávem opomíjeny. Bohatost melodické invence, stejně jako smysl pro lyriku i dramatičnost - to jsou charakteristické znaky Dvořákových písní.
MK 0024 Cena: 199Kč

Detail Antonín DVOŘÁK (1841-1904): Smyčcové kvartety (Es dur "Slovanský", G dur)
Dvořákovu tzv. "slovanskému období" vděčíme za řadu děl, jež dodnes patří k nejoblíbenějším. K nim patří i Smyčcový kvartet Es dur op. 51 "Slovanský".
Na autograf Smyčcového kvartetu G dur op. 106 skladatel poznamenal: "první skladba po druhém návratu z Ameriky."
MK 0041 Cena: 199Kč

Detail Antonín DVOŘÁK (1841-1904): Klavírní tria (f moll, e moll "Dumky")
V početné komorní tvorbě Antonína Dvořáka představuje dvojice Klavírní trio f moll op. 65 a Klavírní trio op. 90 Dumky rozdílné charakterové póly.
MK 0042 Cena: 199Kč

Detail Julius FUČÍK (1872 - 1916): Musique Scandaleuse
Fučík byl velmi vtipný hudebník a jeho smysl pro humor a hudební parodii odráží řada nahraných skladeb. Posluchač tohoto CD se potěší i pobaví.
NESL 002 Cena: 269Kč

Detail Miloslav IŠTVAN (1928-1990): Komorní hudba
Portrét moravského soudobého skladatele, jednoho z nejzajímavějších syntetiků naší doby v premiérové nahrávce. Ištvan navázal na janáčkovskou tradici a vytvořil dílo hluboké niternosti a strhující zvukovosti.
Tento kompaktní disk je prvním vykročením směrem k poznání mimořádně zajímavé Ištvanovy umělecké osobnosti: soustřeďuje se na díla z posledního období skladatelova života, konkrétně na komorní tvorbu z let 1977-1990.
MK 0029 Cena: 199Kč

Detail Leoš JANÁČEK (1854-1928): Moravská lidová poesie v písních
Studio MATOUŠ vydalo na kompaktním disku v roce 1994 kompletní digitální nahrávku Moravské lidové poesie v písních Leoše Janáčka. V padesáti třech písních s doprovodem klavíru je zachována v největší míře pravdivost lidového projevu. CD je vybaveno průvodním textem Dr. Stanislavy Střelcové, která o této nahrávce napsala: Přirozeně, nenuceně a zaujatě projev mladých zpěváků Evy Štruplové, Stanislava Předoty a klavíristy Adama Skoumala jsou dokladem úcty k interpretační tradici i k odkazu geniálního českého skladatele Leoše Janáčka.
MK 0015 Cena: 199Kč

Detail Leoš JANÁČEK (1854-1928): Hudba pravdy (Královničky, Ukvalská lidová poesie, Lidová nokturna, Říkadla)
Lidová píseň byla Janáčkovi hudbou pravdy. Takto ji nazval ve svých fejetonech. Její přirozená hloubka inspirovala skladatele k vytvoření díla, které je samo pravdivé. A Janáček byl přesvědčen, že jen taková hudba přetrvá staletí.
MK 0016 Cena: 199Kč

Detail Leoš JANÁČEK (1854-1928): Hudba pravdy
Moravská lidová poesie v písních, Královničky, Ukvalská lidová poesie, Lidová nokturna, Říkadla
První kompletní provedení Moravské lidové poesie v písních spolu s dalšími Janáčkovými skladbami inspirovanými lidovou tvorbou dokumentují genialitu tohoto skladatele. Adekvátní komorní pojetí interpretovaných skladeb umocňuje jedinečnou nápaditost autora ve skromných podmínkách lidové inspirace.
MK 0018 Cena: 349Kč

Detail Leoš JANÁČEK (1854-1928): Smyčcové kvartety (č.1,2)
Své dva smyčcové kvartety napsal Leoš Janáček v pozdním věku. Čím však byl starší, tím více směřoval k mládí, tím více po něm toužil. Mládí bylo pro skladatele inspirací, synonymem lásky a štěstí.
Oba kvartety mají něco společného. Z filozofického hlediska je to vztah muže k ženě a právo ženy na štěstí, svobodný a důstojný život. Ostatně žena - matka, manželka a milenka - prostupuje jako téma téměř celým Janáčkovým dílem.
MK 0032 Cena: 199Kč

Detail Jaroslav JE?EK (1906-1942): Bugatti Step
Pro Jaroslava Je?ka byl klavír nástrojem, s ním? od útlého dětství pro?íval své nej??astněj?í chvíle. Kdy? se v roce 1924 přihlásil ke studiu na Pra?ské konzervatoři, tak také u přijímacích zkou?ek vzbudil svojí technickou vyspělostí a neobvyklým výběrem nejnověj?ího repertoáru nemalý údiv! Moderní hudba byla toti? dal?í Je?kovou láskou stejně jako jazz,...(dr. Hana Jarolímková)
MK 0055 Cena: 269Kč

Detail Vítězslava KAPRÁLOVÁ (1915-1940): Portrét skladatelky
CD představuje energickou, temparamentní, ale i velmi zpěvnou hudbu nadané mladé skladatelky první poloviny 20. století. Vynikající interpreti (Státní filharmonie Brno, dirigent František Jílek, Janáčkovo kvarteto, pěvci Lenka Škorničková a Vilém Přibyl, klavíristé Jaroslav Smýkal, Jiří Skovajsa a Jitka Drobílková a violoncellista Ivan Měrka) svými výkony jen umocňují dílo Vítězslavy Kaprálové.
MK 0049 Cena: 199Kč

Detail František Vincent KRAMÁŘ – KROMMER (1759 - 1831): Symfonie č.1, Concertino
Kramář dosáhl velkého uznání po celé Evropě a byla mu udělena čestná členství Pařížské konzervatoře (na návrh Antonína Rejchy), Milánské konzervatoře, Filharmonického spolku v Benátkách a Společnosti přátel hudby (Gesellschaft der Musikfreunde) ve Vídni.
NESL 003 Cena: 269Kč

Detail Johann Christoph KRIDEL (1672-1733): CONCERT-ARIEN ("NEU-ERFFNETES BLUMENGÄRTLEIN") / Koncertní árie ("Nově otevřená květinová zahrádka")
Na tomto CD je uvedeno šest kantát pro zpěv, dvoje housle a varhanní generálbas. Pocházejí se sbírky NEU-ERÖFFNETES BLUMENGÄRTLEIN (Nově otevřená květinová zahrádka) vytištěné 1706 v Budyšíně. Každá kantáta se skládá z několika recitativů a árií. Německý text si Kridel napsal sám. Texty prozrazují hloubku a upřímnost Kridelovy katolické víry v Boha. Psal je v době, kdy v Rumburku ještě doznívaly vzpomínky na místní popravu luteránských a selských vzbouřenců proti katolické víře.

MK 0035 Cena: 199Kč

Detail Guillaume de MACHAUT "le noble rethorique" (ca. 1300–1377): Chansons/Písně
Nový pohled na interpretaci hudby největšího skladatele 14. století, Guillauma de Machaut, sekretáře českého krále Jana Lucemburského. V historicky poučeném provední souboru Ars cameralis před námi vyrůstá jedinečnost hudebního génia vrcholného středověku. Doprovodný booklet je vybaven básnickými překlady Gustava Francla všech nahraných Machautových písní.

MK 0027 Cena: 199Kč

Detail Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959): Česká rapsodie, Sonáty č.1,2,3
Martinů se po impresionistických a avantgardních začátcích stal posléze v zahraničí syntetizujícím symfonikem i bytostným divadelníkem a současně mistrem stylizace v koncertantních skladbách pro nejrůznější sólové nástroje a komorní sestavy. Houslistům věnoval sonáty a koncerty stejně jako dalším instrumentalistům.
MK 0045 Cena: 199Kč

Detail Bohuslav MARTINŮ(1890-1959): Komorní skladby pro dechové nástroje
Sextet pro fétnu, hoboj, klarinet, dva fagoty a klavír
Sonáta pro flétnu a klavír
Sonatina pro klarinet a klavír
Čtyři madrigaly pro dechové trio
MK 0007 Cena: 199Kč

Detail Lukáš MATOUŠEK (*1943): Komorní hudba
"V 70. a 80. letech byla moje hudba provozována více v zahraničí než doma (způsobil to zákaz provedení mé Kantáty, reagující na okupaci Československa v roce 1968 a následné ocenění této skladby na mezinárodní soutěži), a proto jsem na toto CD vybral právě skladby z tohoto období."
MK 0044 Cena: 199Kč

Detail Adam MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676): Missa à 7, Cantiones, Requiem
Objevn? nahr?vka z d??la zn?m?ho a obl??ben?ho autora p?in???? d??la, kter? Michnu ?ad?? mezi v?znamn? hudebn?? osobnosti ran?ho baroka. 1.cena Gramy Classic 1993.
MK 0001 Cena: 249Kč

Detail Claudio MONTEVERDI (1567-1643): Partenza amorosa, Madrigali e canzonette
Partenza amorosa - dvě slova, která napovídjí nejen lásku, ale i bolest z odloučení, naději i hořké zklamání. Věčný zdroj inspirace.
MK 0012 Cena: 349Kč

Detail Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Klarinetový koncert, Hobojový kvartet, Divertimento č.3
Klenoty Mozartovy komorní tvorby v provedení laureátů významných soutěží.

MK 0002 Cena: 349Kč

Detail Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791), Ludvig van BEETHOVEN (1770-1827): Pražská symfonie, Symfonie č.7
Symfonie D-dur, K 504 patří ke čtveřici vrcholných symfonií Wolfganga Amadea Mozarta.
VII. symfonie L.v. Beethovena náleží k pilířům světové symfonické literatury.

MK 0804 Cena: 199Kč

Detail Josef MYSLIVEČEK (1737-1781): SEI SONATE A DUE VIOLONCELLI E BASSO (Šest sonát pro dvě violoncella a bas)
Hudba plná křehké úsměvnosti, ale i vnitřního napětí, která v sobě snoubí prvky tradované z doby pozdního baroka s pojetím raného klasicismu.
MK 0019 Cena: 249Kč

Detail Antonín REJCHA (1770 - 1836): Komorní hudba
Nejvýznamnější místo v Rejchově tvorbě zaujímá komorní hudba. Předkládaná nahrávka přináší tři komorní díla pro různé obsazení, pocházející ze skladatelových různých tvůrčích období.
MK 0025 Cena: 199Kč

Detail Antonín REJCHA (1770-1836): Dechové kvintety (Kvintet Es dur,op.88/2, Kvintet e moll,op.88/1, Kvintet D dur,op.91/9)
Dechové kvintety zaujmají v Rejchově tvorbě velmi významné místo a on sám si na nich tak velmi zakládal.
MK 0006 Cena: 349Kč

Detail Antonín REJCHA (1770-1836): Dechové kvintety Opus 100
Rejcha se proslavil zejména svými dechovými kvintety, jimiž vlastně založil tradici tohoto specifického komorního sdružení a položil základ jeho repertoáru. Vytvořil jich celkem 25 v období let 1811 - 1820.
MK 0023 Cena: 199Kč

Detail Jaroaslav RYBÁŘ (*1942): Komorní hudba
Říká se o některých spisovatelích, že píší stále jednu a tutéž knihu. Myslím, že totéž platí i pro moji hudební tvorbu.
Zjišťuji, že s každou novou skladbou vstupuji vždy znovu do stejného světa, který je právě tak komplikovaný nebo prostý, jak komplikovaný nebo prostý jsem já sám. Zde se usilovně snažím hledat věci podstatné a učinit je zřetelnými. Ne vždy však nalézám; a jestliže naleznu, možná cestou něco ztratím, nebo pokřivím při úporném prodírání na denní světlo...
MK 0050 Cena: 199Kč

Detail SCHMELZER, BIBER, VEJVANOVSKÝ: Vokální a instrumentální hudba raně barokní hudby z Kroměřížského archivu
MK 0034 Cena: 699Kč

Detail Johann Heindrich SCHMELZER (1620/23-1680):
Náš výběr skladeb pro tuto nahrávku představuje jen nevelkou část bohaté nabídky skladeb, která se nám zachovala v kroměřížském archivu, a to hlavně díky čilé korespondenci mezi biskupem Karlem Lichtensteinem-Castelcorno a Schmelzerem.
MK 0033 Cena: 199Kč

Detail Robert SCHUMANN (1810-1856): Carnaval
Pro všechny Schumannovy klavírní skladby platí jednotné znaky osobního stylu: pestrá rytmická složka, využívající oblíbených tečkovaných rytmů a polyrytmických ploch, rozvrásnění hudebního toku bohatou agogikou, bohaté výplně vnitřních hlasů, prochromatizovaná harmonie, propojení historických - polyfonních technik s moderním, ortodoxními kompozičními předpisy nezatíženým myšlením. K osobním znakům patří i dynamické kontrasty a téměř bezvýhradné uplatnění variačního principu, přičemž jako téma často stačí nepatrný náznak, symbol, hříčka.
MK 0036 Cena: 199Kč

Detail Milan SLAVICKÝ (1947 - 2009): Komorní hudba
Milan Slavický pochází z rodiny s hudební tradicí - je synem Klementa Slavického, žáka Josefa Suka, jeho dědečkové byli žáky Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Učí skladbu na hudební fakultě AMU. Věnuje se též hudební režii a publicistice.
V tvorbě M. Slavického převažují kompozice symfonické, komorní, sólové, vokální a elektroakustické. Jeho skladby byly provedeny mj. Českou filharmonií a zahraničními orchestry (Solistes européens Luxembourg, Camerata Zürich, Philharmonisches Orchester Erfurt).
MK 0051 Cena: 199Kč

Detail Milan Slavický(1947 - 2009): Orchestrální skladby
Tři orchestrální skladby, které se setkávají na tomto CD, vznikly v rozpětí deseti roků (1991-2001), a to z různých podnětů: Portu coeli (1991) objednaly Berliner Festwochen pro festivalový ročník 1992, jehož jedním z témat byla Praha a česká hudba, Dvě kapitoly z Apokalypsy (1995) vznikly na objednávku České filharmonie pro její jubilejní 100. sezónu 1995/96, zatímco Requiem (2000-01) je jedinou skladbou od studijních let, která vznikla bez konkrétní objednávky od interpretů nebo pořadatelů, ale zato ze silného osobního podnětu – jako reakce na smrt otce, jehož památce je věnována.
MK 0056 Cena: 199Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824 ? 1884): Skizzen, Rêves
U Smetany tvoří tvorba pro klavír podstatnou část jeho skladatelského odkazu a dodnes umělecky hodnotnou klavírní literaturu českého hudebního romantismu.
MK 0054 Cena: 199Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824 – 1884): MÁ VLAST
Originální klavírní úprava B. Smetany pro čtyři ruce
MK 0021 Cena: 269Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824-1884): České tance, Vltava
Nově pojatá interpretace Smetanova klavírního cyklu, která se snaží vycházet z původního autorova záměru. Doplněno čtyřručním provedením původní Smetanovy klavírní úpravy Vltavy.
MK 0014 Cena: 269Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824-1884): Polky
Polka se stala tancem, jejž česká vlastenecká společnost 1. poloviny 19. století spontánně přijala a pohlížela na něj jako na výraz typického češství. Bedřich Smetana se s polkou setkává v době, kdy již z lidových podnětů v měšťanském prostředí vykrystalizovala ve společensky uznaný znak českého národního koloritu.
MK 0037 Cena: 199Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824-1884): Klavírní skladby pro 8 nebo 16 rukou
Studio Matouš pokračuje ve vydávání dosud zcela opomíjených nebo zřídka povšimnutých skladeb Bedřicha Smetany. Mezi ně patří i klavírní skladby pro 8 nebo 16 rukou. Zasedne-li osm klavíristů ke čtyřem nástrojům, vytvoří nepochybně mohutný klavírní zvuk. Bedřich Smetana upravil své orchestrální skladby - Richarda III. a dvě části Triumfální symfonie - pro žáky hudebního ústavu Josefa Proksche. Na této škole sám studoval a podílel se i na jejích hudebních produkcích. Kromě uvedených úprav složil Smetana i tři původní skladby pro dva klavíry na 8 rukou. Všechna tato díla vydává Studio Matouš na CD jako live nahrávku z Pražského jara 1998 v provedení klavírních virtuosů.
MK 0048 Cena: 199Kč

Detail Bedřich SMETANA (1824-1884): Klavírní hudba
Tři salonní polky op.7
Bagatelly a Impromptus
Tři poetické polky op.8
Črty
Sny
Sonátová věta e moll pro 2 klavíry a 8 rukou
Triumfální symfonie autorova úprava pro 8 a 16 rukouMK 0706 Cena: 179Kč

Detail František Ignác TŮMA (1704-1774): Stabat Mater
František Ignác TŮMA: Stabat Mater, Lytanie Lauretanie, Partita c moll
Samuel CAPRICORNUS (1628-1665): Opus musicum
Hluboce působivé Tůmovo dílo Stabat Mater je doplněno dalšími skladbami tohoto významného českého autora. Spolu s Magnificat a dvěma žalmy českého rodáka S. Capricorna máme před sebou obraz dvou období barokní tvorby v historicky poučené interpretaci vokálně instrumentálního souboru Pražských madrigalistů.
MK 0801 Cena: 249Kč

Detail Viktor ULLMANN (1898-1944): Císař z Atlantidy aneb Odepření smrti
Opera, která vznikla a byla připravována k provedení v koncentračním táboře v Terezíně, nakonec provedena nebyla, neboť většina interpretů včetně autora byla nacisty umučena. Strhující nahrávka přináší poprvé původní verzi, realizovanou podle všech dosud dostupných materiálů.
MK 0022 Cena: 349Kč

Detail Pavel Josef VEJVANOVSKÝ (1639-1693), Rittler (1637-1690), Biber (1644-1707):
Méně známé i známější instrumentální a vokální skladby slavného kroměřížského kapelníka v provedení specializovaného souboru Musica Florea přinášejí nový objevný pohled na dílo tohoto obdivovaného autora raného baroka.
MK 0028 Cena: 199Kč

Detail Antonín VRANICKÝ (WRANITZKY) (1761-1820): Koncertantní kvartety (č.1,2,3)
Antonín Vranický patří spolu se svým starším bratrem Pavlem k těm českým skladatelům, kteří existenčně zakotvili trvale ve Vídni. Přišel sem v 1. polovině 80. let l8. století, když předtím vychodil základní školu v premonstrátském klášteře ve svém rodišti a poté absolvoval filozofii v Brně (započatá studia práv zde však již nedokončil). V té době byl již jeho starší bratr, u něhož získal základy ve hře na housle, renomovaným vídeňským houslistou a skladatelem a zastával významné postavení ředitele vídeňského dvorního orchestru. Antonín Vranický byl v kompozici žákem Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Johanna Georga Albrechtsbergera.
MK 0038 Cena: 149Kč

Detail Antonín VRANICKÝ (WRANITZKY) (1761-1820): Koncertantní kvartety (č.4,5,6)
Antonín Vranický (Wranitzky) byl plodným a ve své době renomovaným vídeňským skladatelem. Většina jeho skladeb je dochována v lobkowiczské hudební sbírce, na jejíž tvorbě a tím i výsledné podobě se v období Františka Josefa Maxmiliána Lobkowicze značnou měrou také sám podílel, neboť pořizování notového materiálu pro hudební produkce kapely patřilo k jeho povinnostem.
MK 0039 Cena: 149Kč

Detail Antonín VRANICKÝ (WRANITZKY) (1761-1820): Šest koncertantních kvartet
Koncertantní kvartety (č.1,2,3)
Koncertantní kvartety (č.4,5,6)
MK 0040 Cena: 249Kč

Detail Jan Dismas ZELENKA (1679-1745): Triové sonáty 1-3 ZWV 181
Zelenkovy Triové sonáty ZWV 181 jsou pozoruhodným dílem a bezpochyby zcela právem ony zahájily rozsáhlou renesanci Zelenkova díla.
MK 0008 Cena: 199Kč

Detail Jan Dismas ZELENKA (1679-1745): Triové sonáty 4-6 ZWV 181
Mezi Zelenkovými instrumentálními díly zaujímá nejvýznamnější postavení 6 triových sonát ZWV 181 pro dva hoboje, fagot a basso continuo.
MK 0009 Cena: 199Kč

Detail Jan Dismas ZELENKA (1679-1745): Triové sonáty ZWV 181/1-6
Jedny z nejúžasnějších komorních skladeb vrcholného baroka v provedení významných interpretů, laureátů řady mezinárodních soutěží.
MK 0010 Cena: 349Kč

Detail Jan Dismas ZELENKA (1679-1745): MISSA SANCTISSIMAE TRINITATIS A MOLL, ZWV 17
Světová premiéra nahrávky jedné z vrcholných skladeb J.D.Zelenky v historicky poučené interpretaci mladého nadějného souboru. Hudba plná dramatického napětí i hluboké pokory.
MK 0017 Cena: 269Kč

Detail Hudba University Karlovy I. – Evropská hudba 14. století
Předkládaná nahrávka výmluvně demonstruje, jak pestrých a mnohotvárných formových a zvukových podob nabývaly oblíbené vícehlasé písně v hudbymilovném prostředí středoevropské populace na vrcholu středověké epochy, a to nejen snad v aristokratických kruzích, ale také v klášterech a dalších komunitách kléru, mezi studenty a vzdělanými laiky městských škol a univerzit.
MK 0003 Cena: 199Kč

Detail Hudba University Karlovy - II. Česká hudba 14. a 15. století
Tato nahrávka navazuje na CD MK 0003 Hudba University Karlovy – I.
Hudba českého původu, která mohla být ve středověku spjata s pražskou universitou, obsahuje většinou skladby s duchovními texty. Avšak prvky milostných písní 14. století jsou na některých skladbách patrny.
MK 0005 Cena: 219Kč

Detail Hudba University Karlovy
I.- Evropská hudba 14. století
II. - Česká hudba 14. a 15. století
Jedinečný přehled hudby, která v době vrcholného středověku zněla v okruhu vzdělaneckého prostředí pražské university. Bohatost a pestrost vokálních i instrumentálních skladeb svědčí o vysoké úrovni hudby té doby.
MK 0011 Cena: 349Kč

Detail Gotická hudba v Čechách 13. - 15. století
V provedení specializovaného souboru na středověkou hudbu máme možnost vyslechnout hudbu, která zněla v Čechách mezi 13. a 15. stoletím a porovnat ji s hudbou evropskou, která byla mnohde vzorem hudbě české.
MK 0026 Cena: 269Kč

Detail Hudba pražských paláců a zahrad 1620
…Vydejme se do pražských paláců a zahrad prvního dvacetiletí sedmnáctého věku. A abychom přesnosti učinili zadost: do rezidence císařského rady Francisca Godefrida Troila z Lessotu (+ po 1622). Ten, snad díky italskému původu svého rodu, nacházel zalíbení v hudebních novinkách šířících se z benátských tiskáren Vincentiho, Gardana a Magniho po celém kontinentu. Z jeho sbírky se podnes dochoval převzácný konvolut šestnácti hudebních tisků z let 1604 -1618. Nejstarší z nich - traktát o tanci a správném chování od C. Negriho z roku 1604 - si Troilus pořídil roku 1612, jak dosvědčuje vlastnoruční ex libris na titulním listu. …
MK 0047 Cena: 199Kč

Detail Češi ve Vídni
František Vincenc Kramář – Franz Vincenz Krommer, 1759-1835
Vojtěch Jírovec - Adalbert Gyrowetz, 1763-1850
Leopold Antonín Koželuh - Koželuch, 1747-1818
Jan Křtitel Vaňhal - Johann Baptist Wanhal, 1739-1813
MK 0053 Cena: 149Kč

Detail Barokní hudba v českých zemích
Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704)
Jan ZACH (1713–1773)
Bohumír FINGER (1660?–1730)
Pavel Josef VEJVANOVSKÝ (1640?–1693)
Josef Antonín PLÁNICKÝ (1691–1732)
František BENDA (1709 – 1786)
František Xaver BRIXI (1732–1771)
Johann Christoph PEZELIUS (1639–1694)

Interpreti dle dobových zvyklostí přistoupili k úpravám některých skladeb tak, aby vyhovovaly nástrojovému obsazení souboru (např. Biber, Plánický, Pezelius).
MK 0805 Cena: 269Kč

Detail KLASIKOVÉ ČESKÉ HUDBY (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů)
Výběr ze skladeb českých skladatelů konce 19. a začátku 20. století vydaných Studiem Matouš.

SMETANA: Vltava, Polky
DVOŘÁK: Když mne stará matka, Mazurek, Dumky, Smyčcový kvartet G dur
MARTINŮ: Sextet, Sonatina (Cl,Pf)
JANÁČEK:1.Smyčcový kvartet G dur, Moravská lidová poesie (výběr), Říkadla (výběr)
MK 0701 Cena: 179Kč

Detail ČESKÁ BAROKNÍ HUDBA
Česká barokní hudba přináší výběr z instrumentální i vokální hudby českých barokních skladatelů. Výběr je sestaven tak, aby se střídaly skladby dramatičtější se skladbami klidnými, hudba vznosnější i intimnější, čistě instrumentální nebo se zpěvem, tedy tak, aby bylo příjemné tuto hudbu poslouchat. Na nahrávkách se podíleli špičkoví ponejvíce mladí interpreti.

Jan Dismas ZELENKA
Pavel Josef VEJVANOVSKÝ
František Ignác TŮMA
Adam Václav MICHNA z Otradovic
Hainrich Ignaz Franz BIBER
Johann Christoph KRIDEL
MK 0702 Cena: 179Kč

Detail BAROKNÍ HUDBA V ČECHÁCH
Česká barokní hudba přináší výběr z instrumentální i vokální hudby českých barokních skladatelů. Výběr je sestaven tak, aby se střídaly skladby dramatičtější se skladbami klidnými, hudba vznosnější i intimnější, čistě instrumentální nebo se zpěvem, tedy tak, aby bylo příjemné tuto hudbu poslouchat. Na nahrávkách se podíleli špičkoví ponejvíce mladí interpreti.

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ
Enrico RADESCA di Foggia
Antonio BRUNELLI
Hainrich Ignaz Franz BIBER
Johann Christoph KRIDEL
Adam Václav MICHNA z Otradovic
Johann Heinrich SCHMELZER
Filipp Jakob RITTLER
František Ignác TŮMA
Samuel CAPRICORNUS
MK 0703 Cena: 179Kč

Detail ČEŠTÍ MISTŘI 18. STOLETÍ
Výběr skladeb současníků W.A.Mozarta, kteří působili za hranicemi Čech a nacházeli tam uplatnění a často i světové úspěchy (Mysliveček, přítel Mozarta, v Itálii, Dusík v Anglii, Vranický ve Vídni, Rejcha v Paříži, Benda v Německu).

Antonín VRANICKÝ: Smyčcový kvartet D dur, A dur, C dur, Es dur
Antonín REJCHA: Dechový kvintet Es dur, e moll, Grand quartuor concertant Es dur Op. 104
Josef MYSLIVEČEK: Sonáta G dur, A dur, C dur
Jan Ladislav DUSÍK: Sonáta C dur, Kvintet f moll
František BENDA: Sonáta e moll, L.III/59, F dur, L.III/66 , L.III/63

MK 0704 Cena: 179Kč

Detail MOZART V PRAZE
Dvě slavné Mozartovy skladby, které měly premiéru v Praze.

Kvintet A dur pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello ("Stadler -Kvintet") K 581
Symfonie č.38 D dur „Pražská" K 504

MK 0707 Cena: 179Kč

Detail Sláva na výsostech Bohu
Духовна музика візантійсько-слав’янського обряду
Duchovní hudba byzantsko-slovanského obřadu
MK 9003 Cena: 199Kč

Detail RENESANČNÍ HUDBA V ČECHÁCH
Hudba konce 15. století a začátku 16. století, Michael Maier: Atalanta Fugiens, hudba začátku 17. století. Nahráno v historicky poučené interpretaci.
MK 0708 Cena: 179Kč

Detail Konvergence
Ondřej Štochl Tomáš Pálka Michaela Plachká Jan Rybář
Toru Takemitsu Kaija Saariaho
MK 0057 Cena: 199Kč

Detail GOTICKÉ VÁNOCE V ČECHÁCH
Vánoční hudba v gotických Čechách
Tempus Annuntiatione – Zvěstování
Tempus adventus – Doba adventní
Tempus Nativitatis [Tempus Natalis Domini] – Doba vánoční
Cantiones Bohemicae Christum Natum celebrantes – České koledy
Tempus novi anni – Doba novoroční
Tempus epiphania Domini – Doba tříkrálovská

Texty písní jsou "ukryty" pod názvy skladeb v detailu nahrávky.
MK 0058 Cena: 269Kč

Detail Češi a barokní Evropa
Heinrich Ignaz Franz BIBER
Jean Baptiste LOEILLET
Bohumír (Gottfried, Godfrey) FINGER
ANONYM
Kantorský sborník z Bakova, Čechy před r. 1747
Kantorský sborník z Plzeňska, Čechy
Giovanni Buonaventura VIVIANI
ANONYM
Kantorský sborník ze Slavkova u Opavy, Slezsko
William CORBETT
ANONYM
Kantorský sborník z Jemnice, Morava 18. století
Francesco GEMINIANI
Bohumír (Gottfried, Godfrey) FINGER
MK 0806 Cena: 269Kč

Detail Musica ad honorem Beatae Mariae Virginis
Italská hudba 17. století
Nahrávku lze zakoupit již jen stažením z emusic.MK 0004 Cena: 349Kč

Detail Misterio del Ángel
Tango. Fenomén, který prošel závratnou proměnou od své nejsyrovější podoby
zrozené ve špinavých putykách a vykřičených domech Buenos Aires a Montevidea
po virtuózní a přesto tak čistý styl „nového tanga“ Astora Piazzolly.
MK 9005 Cena: 79Kč

Detail HAYDN, MENDELSSOHN BARTHOLDY, SUK
Joseph Haydn (1732 ? 1809) Smyčcový kvartet op. 74 č. 3 g moll ?Jezdecký", Hob. III: 74/3
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 ? 1847) Smyčcový kvartet op. 80, f moll
Josef Suk (1874 ? 1935) Meditace na staročeský chorál ?Svatý Václave" op. 35
MK 0807 Cena: 179Kč

Detail Umělecká beseda Komorní hudba členů Pavel Novák-Zemek, Jaroslav Krček, Milan Slavický, (Ivana Loudová, Hanu? Bartoň, Jan Málek, Luká? Matou?ek, Jan Klusák, Jaroslav Rybář, Ivan Kurz )
Umělecká beseda je ojedinělý spolek, sdru?ující umělce z oblasti hudební, výtvarné a literárně dramatické. Vznikla v roce 1863 a prvními předsedy jednotlivých odborů byli Bedřich Smetana, Josef Mánes a Vítězslav Hálek. Za jedno a půl století svého trvání byli jejími členy významní umělci v?ech tří uměleckých oblastí. Pro?la různými vlnami úspěchů i existenčních bojů, pře?ila nacistickou okupaci, ale nepře?ila období normalizace v komunistickém re?imu. V roce 1972 byla přinucena k rozpu?tění. V roce 1990 byla její činnost obnovena ve v?ech třech uměleckých odborech.
Hudební skladatelé J. Klusák, J. Krček, I. Loudová, J. Málek, L. Matou?ek a M. Slavický, jejich? komorní tvorbu přiná?í tento titul, se stali členy Umělecké besedy po roce 1968, kdy je jako mladé nadějné autory přivedli do Umělecké besedy Miloslav Kabeláč a Klement Slavický. Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se stali členy i jejich generační vrstevníci H. Bartoň, I. Kurz, P. Novák-Zemek a J. Rybář. Skladby na tomto CD zachycují ?iroké časové období mezi lety 1985 a? 2008. Jsou seřazeny chronologicky podle data vzniku. Reprezentují ?irokou ?kálu tvůrčí činnosti členů Hudebního odboru Umělecké besedy.
MK 0059 Cena: 249Kč