Komorní hudba / Chamber Music / Antonín REJCHA (1776 - 1836)

Kód položky: MK0025

Tvorbě pro sólový klavír se Rejcha věnoval především v době svého vídeňského působení. Klavírní sonáta Es dur, op.43 vznikla právě v tomto období, v roce 1804. Je na ní patrný vliv vídeňského klasicismu, a to především Haydnův, ale i Beethovenův. Zároveň se zde však Rejcha projevuje jako zralý mistr, který usiluje o individulní projev. 
Mimořádného významu dosáhl Rejcha svojí tvorbou pro dechové nástroje. Věnoval se jí sice již dříve, ale k největší dokonalosti dospěl v pařížském období. Dechové nástroje, zvlášť dřevěné, prožívaly ve Francii 1. poloviny 19. století období velkého rozkvětu. Většina z nich prošla právě v této době podstatnými konstrukčními změnami, které změnily jejich zvuk i technické možnosti. Experimentování tehdejších francouzských nástrojářů našlo obdobu v Rejchově díle. Napsal velké množství skladeb pro různé, často i netypické obsazení těchto nástrojů. Dechové kvintety jsou pak jeho vrcholnými díly a jsou považovány za první svého druhu. Celkem vydal tiskem čtyři svazky dechových kvintet. Kvintet Es dur, op.100, č.3 pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot pochází ze třetí sbírky, která vyšla v Paříži v roce 1819. 
Příkladem Rejchovy tvorby pro neobvyklé nástrojové kombinace je jeho Grand quatuor concertant Es dur, op.104 klavír, flétnu, fagot a violoncello. Tiskem vyšel v Paříži roku 1824. Je psán s velkým smyslem pro vytěžení všech technických i výrazových možností nástrojů. Rejcha zde uplatňuje svoji novátorskou skladebnou a instrumentační nauku a i celkovým výrazem se již pohybuje zcela na půdě hudebního romantismu 

 

Interpreti

Adam Skoumal – klavír (1-7) 
Jan Ostrý - flétna (1-4) 
Michael Verner - fagot (1-4) 
Jaroslav Matějka - violoncello (1-4) 

Pražské dechové kvinteto (8-11) 
Jan Riedlbauch – flétna 
Jurij Likin - hoboj 
Vlastimil Mareš - klarinet 
Vladimíra Klánská - lesní roh 
Lumír Vaněk - fagot 

 

Cena: 349,00 Kč

Vložit do košíku

Celkový čas: 79:32

Grand quatuor concertant Es dur, Op.104
pro klavír, flétnu, fagot a violoncello
    32:58      
[1] Adagio. Allegro     11:23      
[2] Andante     4:28      
[3] Minuetto. Allegro assai     9:05      
[4] Finale. Allegro     9:05      
Sonáta Es dur, op. 43
pro klavír
    14:32      
[5] Allegro vivace     6:34      
[6] Andantino     3:12      
[7] Allegro scherzando     4:41      
Kvintet Es dur, op.100, č.3
pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot
    31:52      
[8] Andante. Allegro poco vivo     12:55      
[9] Lento     6:45      
[10] Minuetto. Allegro scherzo     2:42      
[11] Allegro     9:16